Thủy điện Dak Mi 4

 

Dự án thuỷ điện Đăk Mi 4 nằm trong hệ thống quy hoạch phát triển điện năng trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư. Dự án có công suất 190 MW, tổng mức đầu tư gần 4.600 tỷ đồng, sản lượng điện năng trung bình hằng năm khoảng 1 tỷ kWh.

Công trình góp phần cải tạo cảnh quan, môi trường cũng như cải thiện đời sống nhân dân trong khu vực. Công trình thuỷ điện Đăk Mi 4 hoàn toàn được thiết kế, thi công trong nước.